GLX Male Pipe (NPTF 30° Cone Seat)
GLX FSX 45° SAE Female Swivel
GLX MPX Male NPTF Swivel
GLX FPX Female NPSM Swivel
GL Male Pipe (NPTF - 30° Cone Seat)
GL Male Pipe (NPTF - 30° Cone Seat)
GL Male Pipe Swivel (NPTF - Without 30° Cone Seat)
GL Female JIC 37° Flare Swivel