Jump to:
Poly Flo x Female NPT Thread 90° Elbow

Poly Flo x Female NPT Thread 90° Elbow

Description Item Code Qty
1/8" POLY FLO X 1/8" FEMALE NPT THREAD 90° ELBOW 270-P-02X02
1/4" POLY FLO X 1/8" FEMALE NPT THREAD 90° ELBOW 270-P-04X02
1/4" POLY FLO X 1/4" FEMALE NPT THREAD 90° ELBOW 270-P-04X04
3/8" POLY FLO X 1/4" FEMALE NPT THREAD 90° ELBOW 270-P-06X04
1/2" POLY FLO X 3/8" FEMALE NPT THREAD 90° ELBOW 270-P-08X06